Bot for å ha køyrt seg fast

Ein trailersjåfør frå Sunnmøre har fått ei bot på 12.500 kroner. På glatt føre kom han seg ikkje opp Halbrendslia på E39 i Førde. Resultatet blei kjempekøar på stamvegen.