- Pårørende til angrep på sykehjem

Politiaksjon på Løvåsen sykehjem i Fyllingsdalen.