• MÅTTE GÅ: Biskop Georg Müller måtte forlate stillingen sin etter å ha misbrukt en altergutt. Gutten, som i dag er voksen mann, opplever dette som en oppreisning.

Overgrepsoffer: – Har fått oppreisning

Mannen som ble utsatt for overgrep av Georg Müller, ser det som en oppreisning at biskopen forlot stillingen.