• DYR FORURENSNING: Dem som forurenser miljøet mest kan ende opp med å betale mest, dersom byrådet i Bergen får viljen sin. De vil endre prisene i bompengeringen slik at dyre dieselbiler som forurenser mest, betaler mer for passeringene. Arkivfoto: Martin Eilertsen

Vil endre bompengene

Byrådet ber nok en gang regjeringen om å få endre bompengereglene. Dyre dieselbiler skal betale mer, mens elbiler skal slippe unna.