For første gang rapporterer Korus vest Bergen og Bergensklinikkene om bruk av fentanylplaster i rusmiljøet i Bergen.

Spesialkonsulent Liv Flesland sier at plasteret har vært omsatt i opiatmiljøene i byen det siste halvåret.

— Det er klart og tydelig nytt i høst, sier hun.

80 ganger sterkere enn morfin

Det viser både svar fra trendpanelet og gruppeintervjuene som ble gjort i forbindelse med den nye Føre var-rapporten, som kom onsdag.

Fentanylplaster gis ofte til kreftpasienter i den terminale fase, og etter operasjoner. Stoffet Fentanyl er minst 80 ganger sterkere enn morfin, ifølge European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.I Estland er fentanyl det desidert mest brukte opiatet blant dem som injiserer stoffet, og både Sverige og Finland rapporterer om flere dødsfall som følge av overdoser.

I mars i år døde en Bodø-mann av overdose etter at han skal ha injisert Fentanyl.

— Hvis ett eller flere plaster løses opp og injiseres som engangsdose, vil det gi en livsfarlig og ukontrollert rus og en ekstrem risiko for overdose, sa medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset til Avisa Nordland etter dødsfallet.

Plaster skrives ut av leger

Stoffet, som også er kjent som syntetisk heroin, fremstilles ofte illegalt i Europa. Det er ikke tilfellet for plastrene som sirkulerer i Bergen.

Informantene Bergensklinikken har snakket med, forteller at plastrene skrives ut av leger.

Lederen for Legeforeningen i Hordaland, Eivind Solheim, sier han ikke kjenner til noen konkrete tilfeller hvor fastleger har gitt fentanylplaster til sine pasienter.

— Men jeg har ingen grunn til å betvile at det skjer, dersom det rapporteres om det, sier han.

Gamle og unge

Ifølge Føre var-rapporten er årsaken til at preparatet blir utskrevet todelt:

Den ene gruppen er eldre injiserende brukere, som på grunn av skadede blodårer har problemer med å sette injeksjoner på seg selv.

Den andre gruppen er yngre rusmiddelbrukere, som legene ønsker å hindre fra å begynne å injisere for eksempel heroin.

— Dette er leger som prøver å hjelpe de pasientene de har, og som kommer til kort gjennom de vanlige veiene i systemet, sier Solheim.

Ikke spesielt omfattende

Solheim sier han har hørt om illegal bruk av preparatet også tidligere. Det har også Ola Jøsendal, direktør ved avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

— Narkomane har rett til smertelindring på lik linje som alle andre. Men jeg har ikke tidligere hørt om at dette har blitt gitt til yngre rusavhengige for å forebygge mer alvorlig bruk av rusmidler, sier han.

Jøsendal sier de vil ta en gjennomgang av problemstillingen ved avdelingen. Han tror ikke misbruken av stoffet er spesielt omfattende.

— Dette er ikke noe vi har hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot, sier han.