• NY STORM PÅ VEI: Lavtrykket sørvest for Island kommer inn i Norskehavet i kveld og gjør at det blir liten storm på kysten av Hordaland sent i kveld og i natt. FOTO: METEOROLOGISK INSTITUTT

Ny storm på vei til Vestlandet

Det er bare å glemme pent vær i overskuelig fremtid.