Store prisforskjeller hos tannlegene

Svake konkurranseforhold enkelte steder fører til store sprik i tannlegeprisene, ifølge Forbrukerrådet.