Kvinnene tar makten i Bjørgvin

Endelig er det sluttstrek for årets kirkevalg. Tre måneder etter at kirkemedlemmene gikk til valg, er den endelige sammensetningen av bispedømmerådene klar. På Vestlandet blir kvinnene i flertall i den valgte toppledelsen i kirken.