• LANG KAMP: Siden mars har Martha Lise og Rune Langeland kjempet for å få Linnea (1) i samme barnehage som Leif Andre (3). Sønnen har autisme og takler dårlig å være inne sammen med lillesøsteren. I samme barnehage kan de lære seg å være sammen hjemme også, mener ekspertisen. FOTO: Tor Høvik

Kampen de ikke trodde de måtte ta

Leif Andre (3) har autisme og en sjelden kromosomfeil. Tross anbefaling fra lege og klagenemnd, måtte foreldrene kjempe en lang kamp for at lillesøster Linnea (1) skulle få plass i samme barnehage.