Psykisk sjuke tek store politiressursar

Politiet i Bergen brukar 1,5 årsverk på å ta seg av psykiatriske pasientar. Altfor mykje, meiner politileiinga.