- Feil å ta fra bilistene

— Det er bra å bygge ut kollektivtilbudet, men feil å ta pengene fra bilistene.