Strenge straffer for mishandling

Sunnfjord tingrett har dømt fire menn som mishandla ein 23-åring i Florø, til strengare straffer enn påtalemakta la opp til.