Mobilsyndarane slepp unna

Risikoen for å få bot er svært liten for lovbrytarar som køyrer bil med ei hand på rattet og ei hand på mobiltelefonen. Det viser tal BT har henta inn.