Byens minste «kontor»

Noen har kontor som en ballsal. Andre klarer seg med mye mindre. Et bøttekott er i bruk som kontor ved Barneklinikken. Tre personer bruker det — daglig!