Ordner billigere styring

Høyre foreslår i sitt budsjettforslag å kutte ni millioner kroner i det kommunale styringssystemet. Følgende råd, utvalg og styrer avvikles: