Uavklart om asfaltverk

Alt tyder på at politikerne i Askøy vil si ja til asfaltverket på Horsøy. Torsdag ble det imidlertid ikke flertall for noe forslag da komite for teknikk og miljø behandlet saken.