Frykter oljekatastrofe i Fensfjorden

Trafikklederne på Fedje Trafikksentral frykter at den varslede nedbemanningen kan føre til en miljøkatastrofe tilsvarende den i Nord-Spania.