Kommunen lover bedring

Bergen kommune vil kvalitetssikre hospitsene i byen. Hvis de ikke klarer det, vil de ha 40 nye og bedre plasser å tilby innen rimelig kort tid. Leierboerforeningen tviler på om de får til noen av delene.