Storfiske av villaks i Austevoll

Yrkesfiskere i Austevoll gjør store fangster av villaks for tiden. En fisker fikk en dagsfangst på 80 store villakser.