Uholdbar luftkvalitet på Eidsvåg skole

Nye målinger viser at luftkvaliteten ved Eidsvåg skole er så dårlig at bare inntil 20 ungdomsskoleelever kan oppholde seg samtidig i hvert enkelt klasserom.