Anker Sleipner-dommen

Riksadvokaten anker frifinnelsen av Sleipner-kaptein Sverre Hagland og selskapet HSD.