Fryktar fleire ambulansefødslar

Industriarbeidarar gjer felles kampsak med legar, jordmødrer og sjukepleiarar for å berga lokalsjukehuset på Stord.