SFT krev gransking av ureina grunn

Statens Forureningstilsyn (SFT) ber om nærare granskingar av sju grunnområde i Hordaland og Sogn og Fjordane.