På bar bakke etter brannen

Det er uvisst når familien med nyfødte tvillinger kan flytte hjem etter brannen på Gyldenpris. Frem til da må de klare seg med 40.000 kroner til boutgifter.