Eldre skal få velge selv

Den Norske Lægeforening mener eldreomsorgen bør rustes kraftig opp. I en fersk rapport slår Legeforeningen fast at eldre bør ha rett til fritt sykehjemsvalg.