Krev eit tryggare Hydro

Norsk Hydro må straks auke kunnskapen om sikkerheitsarbeid på sokkelen, krev fagrørsla.