Krangler om skolevei - elevene må gå

Elever i grunnskolen som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. Men kartet over Fyllingsdalen stemmer ikke med terrenget. Derfor må elevene traske og gå.