Truer BKK med tvangsmulkt

BKK får ikke lov å innføre a kontoregninger til kundene. I et brev til selskapet truer Norges Vassdrags- og Energidirektorat BKK med tvangsmulkt dersom ikke tilbudet avvikles og alle inngåtte avtaler annulleres.