Hønseeigar skaut hund

Då nabohunden for tredje gang hadde vore på ferde i hønsehuset, reagerte hønseeigaren kontant. Han henta rifla og skaut hunden framfor augene på eigaren.