Mister barnehageplass

Fjellveien barnehage er ikke helt A4. Kommunens millimetermål gjør den ulønnsom. Når den legges ned til sommeren, havner 16 barn i barnehagekøen.