- Turistene aner ikke hva de gjør

Turister mangler kyndighet og kjennskap til vær og strøm. Men på sjøen skal de, ofte uansett vær, mener losfører Ove Magne Berge.