Arr for livet etter maskebrann

Store hudflater er transplantert frå arm og lår til andletet, halsen og nakken. Fysisk gror såra godt hos arbeidaren som overlevde ein eksplosiv brann i vernemaska på grunn av feilkopling.