Krever opprydning

– Resultatene av prøvene er meget urovekkende. Det er fortvilende at vegkontoret gjennom en arrogant fremferd er med på å ødelegge det vår forening gjennom dugnadsinnsats har oppnådd de siste årene, sier Atle Grimstad i Nesttunvassdragets venner.