Diskuterte Nygårdsparken

Rundt 150 mennesker var tilstede på et åpent møte arrangert av Nygårdsparken Velforening torsdag.