Ski-politi mot alpin-tjuvar

Ski- og brett-tjuvane går usikre tider i møte når politiet dukkar opp i skiløypene. Spreke lensmannsbetjentar på Voss får dela på kremjobben.