- Må gå i balanse

Styret i Fylkesbaatane avgjorde i mai i år at restaurasjon og kioskdrift skal nedleggjast eller kuttast på ei rad ferjesamband.