Ingen loddtrekning

Byråd Anne Gine Hestetun forslag om å tildele barnehageplasser etter loddtrekning, ble i går avvist av Komiti for kultur, idrett og oppvekst.