Eldre plages av lang saksbehandling

Eldreombudet blir nedlesset av klager fra eldre bergensere. - Saksbehandlerne i kommunen trenger opplæring i norsk lov, mener eldreombudet.