Utestedene ønsker mer rusopplæring

Nær halvparten av utestedene i Bergen har opplevd aggressivitet eller voldsepisoder det siste året.