Dystert for tannlegeutdanningen i Bergen

Revidert nasjonalbudsjett kan i verste fall bety kroken på døren for tannlegeutdanningen i Bergen.