Rekordutbetalinger av sykepenger

Psykiske belastninger utgjør en økende del av sykefraværet i norsk arbeidsliv. I fjor ble det totalt utbetalt nærmere 44 milliarder kroner i sykepenger.