Kritiserer brannsikkerheten i tunneler

Havarikommisjonen: Automatikken i tunnelen utsatte trafikantene for større fare.

UTBRENT: Dette er restene av turistbussen som tok fyr i Gudvangatunnelen i Sogn, 11. august 2015. 32 passasjerer var om bord. Statens vegvesen

Fire personer måtte på sykehus med røykskader etter at det begynte å brenne i en turistbuss i Gudvangatunnelen 11. august 2015.

Også i 2013 var det en alvorlig bussbrann i Gudvangatunnelen.

Nå har Statens havarikommisjonen for transport levert en rapport om fjorårets brann, der de kritiserer brannsikkerheten. Her er hovedpunktene:

  • Automatikken i brannslokkingsapparatene og ventilasjonssystemet fungerte på en slik måte at det utsatte trafikanter for større fare.
  • Statens vegvesen mangler utstyr og rutiner ved brann i tunnel. Kommisjonen etterlyser teknologi som gir oversikt over antall kjøretøy og personer i tunnelen, og et system som kan varsle dem om brann.
  • Brannvesenets innsats ble forsinket fordi det manglet direkte kommunikasjon mellom brannvesenet på stedet, 110-sentralen og Vegtrafikksentralen.
    Havarikommisjonen mener Aurland brannvern viste at de har lært av brannen i 2013, ved at de snudde røykventilasjonen i motsatt retning.
svp://103489

32 kinesere om bord

Turistbussen hadde 32 kinesiske turister om bord. De var på vei til Gudvangen for å ta fergen til Flåm. En sjåfør som lå bak bussen så at det kom røyk fra den. Han prøvde å varsle bussjåføren, men bussen fortsatte 360 meter inn i tunnelen. Sjåføren så flammer i sidespeilet og prøvde å slukke, men lyktes ikke.

Det automatiske ventilasjonssystemet i tunnelen gjorde at røyken ble ventilert i den lengste retningen, mot Gudvangen, hvor flest trafikanter oppholdt seg. Automatikken er i bruk i flere av de lengste tunnelene i Norge. Kommisjonen mener systemet utsetter trafikantene for større fare.

Snudde røyken

Den automatiske ventilasjonen begynte da sjåføren fjernet et brannslukkingsapparat i tunnelen. Men det gikk åtte minutter før operatøren på Vegtrafikksentralen oppdaget dette og fikk aktivert stopplys på Gudvangen-siden.

Aurland brannvern kom til brannstedet etter ca 15 minutter. Da de fikk informasjon om at folk var fanget i røyken, besluttet de å snu ventilasjonsretningen. Det er trolig første gang dette er gjort i løpet av tunnelbrann. Slukkearbeidet blir beskrevet som svært vanskelig, med mye nedfall fra taket.

Under brannen i 2013 ble en rekke personer gående i lang tid i tett røyk. Dette ble unngått under fjorårets brann, fordi det tilfeldigvis kom forbi en tom varebil som tok med seg busspassasjerene.

Mangler nødnett

Folk som var fanget i røyken fikk senere hjelp fordi brannvesenet og Vegtrafikksentralen manglet direkte kommunikasjon. Vegtrafikksentralen er ikke tilknyttet nødnettet, og da mobilnettet ble ustabilt måtte beskjeder gå via 110-sentralen i Bergen.

Ifølge rapporten har det ikke vært mulig å komme frem til en klar brannårsak.

Kommisjonen mener brannen kunne vært unngått hvis sjåføren hadde tatt en sikkerhetssjekk av bussen før han kjørte inn i tunnelen. De mener det må legges til rette for at sjåfører kan sjekke lekkasjer eller varmgang før de kjører inn i utsatte tunneler.

Havarikommisjonen kommer med fem sikkerhetstilrådninger som følge av undersøkelsen.