«Vil finne en løsning»

Hotel Norge kan likevel få beholde sitt navneskilt på gesimsen over hotellinngangen. Byråd Tom Knudsen aksepterer å behandle hotellets klage, til tross for at den kommer tre måneder på overtid.