Fjordane politidistrikt bøtelagt

Statsadvokaten i Hordaland har ilagt Fjordane Politidistrikt ei bot på 10.000 kroner, etter at politidistriktet tidlegare i år benytta ein jurist som ikkje hadde avlagt juridisk embetseksamen.