Har ikke levert regnskapene

Ingen av de fire selskapene som er knyttet til Ulriksbanen har levert regnskap til Brønnøysundregistrene innen fristen som var 1. august.