Ikkje ein promille på Flatøy

Ikkje ein einaste morgonfugl hadde promille i blodet, då politiet stogga 375 bilførarar på Flatøy i morgontimane.