Reinkvotevedtak skaper harme

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fastsatt en jaktkvote på 4500 dyr for årets villreinjakt. Beslutningen skaper harme i Røldal og Eidfjord.