Slår Hardangerbrua med ein halv time

Jondalstunnelen vil gjera turen frå Odda til Bergen ein halv time kortare enn det som er mogeleg i dag. I alle fall dersom dei reisande treffer ferja i Jondal så nokolunde.