Utvidet siktelse mot gallerieier

Politiadjutant Helge Vigerust ved Bergen politidistrikt bekrefter overfor Bergens Tidende at siktelsen mot gallerieier Rune Jansen blir utvidet fra grove bedragerier til også å gjelde dokumentfalsk.