Askøys eldste ut på anbud

Til protester fra fagforeningene, Ap og SV er Askøy i ferd med å vedta at driften av Askøy sykehjem skal ut på anbud.